Zakres usług

Kancelaria Radcy Prawnego Monika Nietyksza – Faryn świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • udzielania porad prawnych,
 • sporządzania opinii prawnych,
  tworzenia umów, czy regulaminów,
 • opiniowania umów,
  reprezentacji Klientów w postępowaniach windykacyjnych, egzekucyjnych oraz administracyjnych,
 • reprezentacji Klientów w postępowaniach przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym,
 • reprezentacji w negocjacjach i postępowaniu mediacyjnym,
 • reprezentacji Klientów przed organami ścigania.

W sprawach dotyczących:

 • upadłości konsumenckich,
 • prawa cywilnego,
 • postępowania odszkodowawcze,
 • prawo karne,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (w tym rozwodów, alimentów, kontaktów z dziećmi, przysposobienia, podziału majątku),
 • prawa spadkowego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa pracy.