Zasady współpracy

Zasady współpracy zawsze dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości Klienta, rodzaju i charakteru sprawy.

Wykonywanie poszczególnych zleceń jest możliwe zarówno w siedzibie Kancelarii, jak i u Klienta, mobilnie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się. Forma spotkania zależy od indywidualnych potrzeb Klienta i jego możliwości.

Wynagrodzenie należne Kancelarii również ustalane jest również indywidualnie i w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, przy czym Klient zawsze jest informowany o całkowitych możliwych kosztach świadczonej pomocy prawnej. W ramach stałej obsługi podmiotów Kancelaria stosuje standardowe sposoby wynagrodzenia tj.

  • ryczałt bez limitu godzin,
  • ryczał z określonym limitem godzin,
  • wynagrodzenie godzinowe,
  • wynagrodzenie stałe plus success fee.

Wynagrodzenie dla Kancelarii nie obejmuje wszelkich kosztów i opłat związanych z prowadzonymi na rzecz Klienta sprawami, które to wydatki ponoszone są bezpośrednio przez Klienta po uprzednim uzgodnieniu z Kancelarią.